©2017 av Trådtrekker. Laget med Wix.com

Trådtrekker prosjekt
Tidligere og nåværende
Kjell Inge Torgersen
Tilrettelegging konserter og turnè
Trine Rein
Tilrettelegging konserter
Kåkå Kverulantkatedralen
Arrangementsansvarlig
Tour Des Fjords
Sandnes 2015
Sandnes Kulturhus / KinoKino 2016/2017
Prosjektledelse Gatemat
KORT på KinoKino 2016/2017/2018
Prosjektleder
UKM Sandnes 2017
Veileder unge arrangører
Byfest i Sandnes 2017/2018
Prosjektleder
RASdansebiennale 2018
Prosjektleder
Barnas By, Sandnes 2018
Prosjektmedarbeider
Tidligere arbeidsgivere