Trådtrekker prosjekt
Tidligere og nåværende
Kjell Inge Torgersen
Tilrettelegging konserter og turnè
Trine Rein
Tilrettelegging konserter
Kåkå Kverulantkatedralen
Arrangementsansvarlig
Tour Des Fjords
Sandnes 2015
Sandnes Kulturhus / KinoKino 2016/2017
Prosjektledelse Gatemat
KORT på KinoKino 2016/2017/2018
Prosjektleder
UKM Sandnes 2017
Veileder unge arrangører
Byfest i Sandnes 2017/2018
Prosjektleder
RASdansebiennale 2018
Prosjektleder
Barnas By, Sandnes 2018
Prosjektmedarbeider
Tidligere arbeidsgivere